توجیه اقتصادی | IAGCO

توجیه اقتصادی

 
 • کاهش پرت مصالح
 • صرفه جویی در مصرف سیمان پرتلند
 • مهندسی بودن نسبت مواد در محصول
 • همگونی اختلاط اجزا در ملات
 • استفاده از کمترین فضا و تجهیزات در کارگاه
 • سهولت کار و حمل به طبقات
 • آراستگی محیط کار
 • اطمینان از کنترل کیفیت مصالح اولیه
 • امکان کنترل کیفیت محصول نهایی
 • خواص مکانیکی و خواص بلندمدت بهبود یافته
 • حفظ محیط زیست با کاهش مخاطرات ناشی از حمل و نقل
 
سوالی دارید؟ تماس بگیرید