لیست قیمت شن و ماسه | IAGCO

لیست قیمت شن و ماسه

❖به لیست قیمت شن و ماسه زیر 9% عوارض ارزش افزوده اضافه می شود❖

❖برای مشتریان غیر نقدی مبلغ 10.000 ریال در ازای هر تن شن و ماسه اضافه می شود❖

❖فروش مصالح دوبارشور تولید خاص 03 و شن شسته 3 تا 6 به خواست مشتری تولید و با توافق طرفین به فروش می رسد❖

لیست قیمت شن و ماسه

لیست قیمت شن و ماسه

لیست قیمت شن و ماسه (متنی)

 1. ماسه دوبارشور استاندارد 302                                                                                                                    300.000
 2. شن و ماسه دوبارشور استاندارد 302                                                                                                            235.000
 3. ماسه شکسته 06 شسته                                                                                                                               220.000
 4. شن شکسته 06                                                                                                                                         220.000
 5. شن نخودی                                                                                                                                               220.000
 6. خاک                                                                                                                                                       220.000
 7. شن و ماسه شکسته شسته 06                                                                                                                       220.000
 8. قلوه سنگ                                                                                                                                                 220.000
 9. پشت سرندی                                                                                                                                             220.000
 10. بیس                                                                                                                                                         220.000
 11. ساب بیس                                                                                                                                                 220.000
 12. اورسایز                                                                                                                                                   220.000
 13. ماسه تولید خاص  (scc)                                                                                                                              375.000
 14. ماسه تولید خاص 06                                                                                                                                   300.000
 15. ماسه کفی ملات                                                                                                                                          220.000

دانلود لیست قیمت شن و ماسه بصورت PDF

لیست قیمت شن و ماسه

سوالی دارید؟ تماس بگیرید