نتایج آزمایشگاهی شن و ماسه | IAGCO

نتایج آزمایشگاهی شن و ماسه

 

مقاومت سایشی بتن از جمله خواص آن است که در مواردی از قبیل سازه های هیدرولیکی و روسازی ها و پیاده رو های بتنی از اهمیت فراوانی برخوردار است . در بین دو بتن با خواص ملات یکسان (مانند نسبت آب به سیمان و میزان سیمان)، بتنی که سنگدانه مقاوم تری نسبت به سایش دارد، مقاومت سایشی بیشتری خواهد داشت. کلی ترین و مرسوم ترین آزمون برای مقاومت سایشی همراه ضربه، آزمایش لس آنجلس است. در این آزمایش کاهش وزن در اثر سقوط گوی های فلزی بر روی دانه های شن با استفاده از الک های مشخص شده در استاندارد تعیین می شود.

 

 
 

مقاومت یک سنگدانه در برابر یخ زدن و آب شدن، که یکی از خصوصیات مهم سنگدانه در بتن در معرض هوا می باشد، به تخلخل، جذب آب، تراوایی و ساختار حفره ای آن بستگی دارد. در صورت موجود بودن دانه های انبساط پذیر به اندازه کافی، احتمال مت شی شدن بتن وجود دارد. لذا تعیین افت وزنی سنگدانه در آزمایشگاه ضروری به نظر می رسد. با ساخت بتن با سنگدانه هایی که در مقابل یخبندان حساس می باشند، عم دوام بتن کاهش یافته است و هزینه های گزافی بر کارفرما تحمیل می شود.

 

 
 
 
 

دانه بندی و حداکثر اندازه سنگدانه ع وه بر تاثیر بر نسبت ترکیب سنگدانه ها، بر سیمان و آب مورد نیاز، کارایی، قابلیت پمپ شدن، به صرفه بودن، تخلخل، جمع شدگی و دوام بتن تاثیر می گذارد. طبیعتا هرچه تنوع اندازه ی سنگدانه ها بیشتر باشد، حجم کل فضای خالی بین سنگدانه ها کمتر می شود و متعاقبا بتن یا آسفالت تولیدی، وزن مخصوص بیشتری خواهد داشت و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه است. در آزمایش دانه بندی، مصالح خشک شده با لرزاندن از الک های مختلف (به ترتیب از با به پایین) عبور داده شده و اندازه دانه های روی هر الک و مقدار آن تعیین می گردد.

 

 
 
 
LA
 
 
salamat1
salamat2
 
 
arzezh
سوالی دارید؟ تماس بگیرید