تیم مدیریت | IAGCO
 
 

کیـــوان تاجیــک

مدیــرعامــل


ماموریت مـــا...

  • مشتری مداری
  • ارتقای دانش و مهارت منابع انسانی
  • توسعه بازار و ارتقاء هویت و اعتبار نماد تجاری سازمان
  • توسعه و توانمند سازی تولید
  • توسعه فعالیت های ساخت و اجرای پیمانکاری
 
 

محمدرضا شهبازی

مدیــرفـروش

09126076249


سیاوش نصیربیکی

مدیــرمالــی

09120651051


 

 

مریم نورمحمدی

تحقیق و توسعه


مــولود شمــس

مدیــر داخلی

09224283304


 

 

گــروه فــروش

 

فرهــاد مهــاجری

کارشناس فــروش

09353710865


هیمــا پاکــزاد

کارشناس فــروش

09122261465


 
سوالی دارید؟ تماس بگیرید