فريق الإدارة | Iran Aggregate Group
 
 

کیـــوان تاجیــک

مدیــرعامــل


ماموریت مـــا...

  • مشتری مداری
  • ارتقای دانش و مهارت منابع انسانی
  • توسعه بازار و ارتقاء هویت و اعتبار نماد تجاری سازمان
  • توسعه و توانمند سازی تولید
  • توسعه فعالیت های ساخت و اجرای پیمانکاری
 
 

محمدرضا شهبازی

مدیــرفـروش

09126076249


سیاوش نصیربیکی

مدیــرمالــی

09120651051


فرداد قاسم زاده

مدیــر یازرگانی

09194802365 

مـاجده مــروانی

مدیــر فنــی

09101653118


مریم نورمحمدی

تحقیق و توسعه


مــولود شمــس

مدیــر داخلی

09224283304 

گــروه فــروش

 

فرهــاد مهــاجری

کارشناس فــروش

09353710865


هیمــا پاکــزاد

کارشناس فــروش

09122261465


محمدجواد جعفــری

کارشناس فــروش

09356265829


 

مسعـود توکـلی

کارشناس فــروش

09116446091


یاسمن احمدیان

کارشناس فــروش

09124869166


سوالی دارید؟ تماس بگیرید