IAGCO, نویسنده در IAGCO | صفحه 12 از 15

IAGCO

اسفند ۲۶, ۱۳۹۷
اپلیکیشن مصالح ساختمانی

اپلیکیشن مصالح ساختمانی IAGCO

معرفی اپلیکیشن مصالح ساختمانی IAGCO اپلیکیشن ها در دنیای تکنولوژی امروز در بسیاری از مشاغل نفوذ کرده و بازار تمامی کسب و کار ها را به […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۷
لیست مصالح ساختمانی سنگ

کامل ترین لیست مصالح ساختمانی

لیست کامل مصالح ساختمانی که در ساخت و ساز به آن ها نیاز دارید امروزه نسبت به گذشته با پیشروی به سمت کشوری مدرن فعالیت های […]
اسفند ۲۱, ۱۳۹۷

استفاده از سنگدانه های سبک پومیس و پرلیت در واحدهای بنایی سیمانی (بتنی)

بـا توجـه بـه ایـنکه ایـران کشـوری زلزله خـیز مـی باشـد سـبک سـازی سـاختمان ها از اهمیـت ویـژه ای بـرخوردار اسـت. از جملـه مصـالح ساختمانی پـر مصـرف […]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۷

بررسی اثر عمل آوری داخلی به وسیله سنگدانه

اثر عمل آوری داخلی با کمک سنگدانه ها جمع شدگی زودرس مواد پایه سیمانی حاصل چند پدیده پیچیده فیزیکی شیمیایی است. ترک های زودرس در مقیاس […]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۷
مصالح ساختمانی نوین

مصالح ساختمانی جدید-مصالح مدرن و نوین ساختمانی

معرفی مصالح ساختمانی نوین و مدرن معرفی انواع مصالح ساختمانی جدید یا مصالح ساختمانی مدرن و یا مصالح ساختمانی نوین .نسل جدید تکنولوژی امروزه به وادی […]
اسفند ۸, ۱۳۹۷
خواص عمومی مصالح ساختمانی

خواص عمومی مصالح ساختمانی

مصالح عمومی ساختمانی چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟ با یکی دیگر از مقالات وبسایت iagco در خدمت شما هستیم، در مطلب امروز می خواهیم در […]
سوالی دارید؟ تماس بگیرید