فهرست بلوک های سبک | IAGCO

فهرست بلوک های سبک

ابعاد: 40*20*10سانتیمتر
کاهش صدا: 46دسی بل
وزن: 5/3 کیلوگرم

ابعاد: 40*20*15سانتیمتر
کاهش صدا: 47دسی بل
وزن: 7/4 کیلوگرم

ابعاد: 40*20*20سانتیمتر
کاهش صدا: 48دسی بل
وزن: 9/0 کیلوگرم10T-1-min

ابعاد: 40*20*10سانتیمتر
کاهش صدا: 49دسی بل
وزن: 7/5 کیلوگرم

ابعاد: 50*20*15سانتیمتر
کاهش صدا: 50دسی بل
وزن: 10/4 کیلوگرم

ابعاد: 40*20*20سانتیمتر
کاهش صدا: 51دسی بل
وزن: 11/0 کیلوگرمU  بلوک 
ابعاد:10/15/20سانتیمتر
کاهش صدا: 47دسی بل
وزن: 3 کیلوگرم

L  بلوک 
ابعاد:10/15/20سانتیمتر
کاهش صدا: 47دسی بل
وزن: 14 کیلوگرم

H  بلوک 
ابعاد:10/15/20سانتیمتر
کاهش صدا: 47دسی بل
وزن: 6/2 کیلوگرم

آجری
ابعاد:20*10*5سانتیمتر
کاهش صدا: - دسی بل
وزن: 0/9 کیلوگرم

بلوک سازه ای
ابعاد:50*20*15سانتیمتر
کاهش صدا: 47دسی بل
وزن: 9/3 کیلوگرم

T  بلوک 
ابعاد:10/15/20سانتیمتر
کاهش صدا: 47دسی بل
وزن: 0/0 کیلوگرمابعاد: 20*20*10سانتیمتر
کاهش صدا: 46دسی بل
وزن: 2/8 کیلوگرم

ابعاد: 20*20*15سانتیمتر
کاهش صدا: 47دسی بل
وزن: 3/5 کیلوگرم

ابعاد: 20*20*20سانتیمتر
کاهش صدا: 48دسی بل
وزن: 4/0 کیلوگرمسوالی دارید؟ تماس بگیرید