کفپوش بتنی | IAGCO

کفپوش بتنی

سیمان، سنگدانه ها و آب با درصد مشخص و طبق استانداردهای ملی تعریف شده در محصولات بتنی، مصالح تشکیل دهنده کفپوش ها هستند. این محصول در دو سطح رویی (face) و سطح بستر (main) ساخته شده است.
سوالی دارید؟ تماس بگیرید