پروژه های انجام شده | IAGCO

پروژه های انجام شده

 • 01.پارک تراس خوشنویسان

  کارفرما: شرکت سنگدانه ایرانیان مدیر پروژه: مهندس کیوان تاجیک مساحت دیوارچینی:48000 مترمربع
 • 02.شیرین

  کارفرما: مهندس منصورزاده مدیر پروژه: مهندس میرزایی مساحت دیوارچینی:22000 مترمربع
 • 03.ایران مال

  کارفرما: شرکت سرمایه گذاری خلیج فارس مدیر پروژه: مهندس مشعلی مساحت دیوارچینی:100000 مترمربع
 • 04.ستاره ولنجک

  کارفرما: مهندس شیخ زاده مدیر پروژه: مهندس یوسف رضا مساحت دیوارچینی:27000 مترمربع
 • 05.برج رولکس

  کارفرما: Samexxon مدیر پروژه: مهندس نامی مساحت دیوارچینی:32000 مترمربع
 • 06.Shariati

  Employer: eng. Najmabadi Project manager: eng. Asadi Wall laying area : 8000 m2  
 • 07.Cancer general hospital

  Employer: Persian gulf investment company Project manager: eng. Malati Wall laying area : 38000 m2  
 • 08.Venous commercial center

  Employer: eng. Ghareghozlou& Ahmadzadeh Project manager: eng. Mostafavi Wall laying area : 12000 m2  
سوالی دارید؟ تماس بگیرید