خط تولید بلوک | IAGCO
 
 

فرآیند تولید بلوک

 
 

01.بچیـــــنگ

مواد اولیه مورد مصرف در تولید، ابتدا توسط آزمایشگاه نمونه برداری، آزمون و با الزامات کیفی مجموعه انطباق داده شده و سپس در خطوط تولید مصرف می گردند. بچینگ مورد استفاده در خط تولید مجموعه متناسب با محصول تعریف شده می باشد و قادر به اندازه گیری رطوبت، وزن و جرم حجمی بتن سبک تولیدی است.


02.تولیــــد

مخلوط همگن بتن سبک پس از ورود به دستگاه، قالب گیری به همراه ویبره و پرس با نیروی فشار 56 kg/cm2 به میزان  mm24  فشرده می گردد.


03.عمــــل آوری

گام اول: 3 تا 5 ساعت : 25-20 درجه سانتی گراد

گام دوم: 18 ساعت : 82-62 درجه سانتی گراد

گام سوم: 3 تا 5 ساعت : 25-23 درجه سانتی گراد


04.بستــه بندی

بلوک های سبک به صورت مکانیزه جهت سهولت و ایمنی در جابه جایی و حمل و نقل بر روی پالت چیده، استرج و تسمه کشی می شود.


05.حمل و نقل

ناوگان حمل و نقل مجموعه با توجه به دارا بودن جرثقیل، بلوک ها را با دقت و سرعت بالا در محل پروژه تخلیه می نماید و از پرت احتمالی هنگام تخلیه جلوگیری می کند.

 
سوالی دارید؟ تماس بگیرید