ملات آماده | IAGCO

ملات آماده

ملات آماده بنایی

نام و کد محصول: ملات بنایی M100
توضیحات : ملات بنایی IAG یک ملات پایه سیمانی است که برای چسباندن انواع آجر و بلوک به کار می رود. این محصول نیازمندی های استاندارد EN 998-2 و استاندارد ملی ایران به شماره 706-2 را برآورده می نماید.
موارد مصرف:
ملات بنایی IAG برای چسباندن انواع آجر، بلوک سفالی، بلوک سیلیکاتی، بلوک سیمانی و بلوک های لیکا به منظور ساخت دیوار تیغه یا نما به کار می رود. همچنین برای فرش کردن کف با موزائیک قابل استفاده می باشد. این ملات دارای دوام زیاد و کاربرد آسان است و فقط با افزایش آب آماده مصرف می گردد.

مقایسه ملات آماده بنایی و اختلاط سنتی کارگاهی

مقایسه ملات بنایی
اجزای تشکیل دهنده ملات بنایی
کارایی ملات بنایی
اطلاعات فنی ملات بنایی
سوالی دارید؟ تماس بگیرید