محصولات شن و ماسه | IAGCO

محصولات شن و ماسه

 
massekafimalati2

ماسه کفی ملاتی

واحد: تن
قیمت: ۲۲۰۰۰۰ ریال

 
massekhas05(2)

ماسه تولید خاص ۰۵

واحد: تن
قیمت: ۳۷۵۰۰۰ ریال

 

  • 100%
 
massekhas06(2)

ماسه تولید خاص ۰۶

واحد: تن
قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ریال

 
masse2barshoor03(2)

ماسه دوبار شور استاندارد۳۰۲

واحد: تن
قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ریال

 
  • 100%
 
masseshekaste

ماسه شکسته شسته ۰۶

واحد: تن
قیمت: ۲۲۰۰۰۰ ریال

 
shenomasse-standardf-dobarshoor22

شن و ماسه دوبار شور استاندارد۳۰۲

واحد: تن
قیمت: ۲۳۵۰۰۰ ریال

 
  • 100%
 
sheno-masseshekaste-shoste

شن و ماسه شکسته شسته ۰۶

واحد: تن
قیمت: ۲۲۰۰۰۰ ریال

 
shenshekaste-shoste

شن شکسته شسته

واحد: تن
قیمت: ۲۲۰۰۰۰ ریال

 
  • 100%
 
nokhodi2

شن نخودی

واحد: تن
قیمت: ۲۲۰۰۰۰ ریال

 
gholve

قلوه سنگ

واحد: تن
قیمت: ۲۲۰۰۰۰ ریال

 
  • 100%
 
base

بیس

واحد: تن
قیمت: ۲۲۰۰۰۰ ریال

 
subbase

ساب‌بیس

واحد: تن
قیمت: ۲۲۰۰۰۰ ریال

 
  • 100%
 
oversize2

پشت سرندی

واحد: تن
قیمت: ۲۲۰۰۰۰ ریال

 
khak

خاک

واحد: تن
قیمت: ۲۲۰۰۰۰ ریال

 
  • 100%
سوالی دارید؟ تماس بگیرید